logga

Sverigepumpens Droppskydd

Hjälper till att hålla marken runt utedelen ren och torr.

Droppskyddet som leder bort avfrostningsvattnet
- Frost -/issäkrar miljön kring värmepumpens utomhusdel.
- Förhindrar halkrisk och frysskador.

Sverigepumpens droppskydd är utformat på ett sätt som leder bort vattnet som uppkommer vid avfrostning från utomhusdelen innan det fryser, vilket skapar en frost och isfri miljö runt värmepumpens utomhusdel.