logga


Vi på Värmepumpskirurgen

...är det lilla företaget med det stora hjärtat!
Vi har många års branscherfarenhet vad gäller värmepumpar och vi hjälper mer än gärna dig att få det perfekta inomhusklimatet.

Vi både säljer, monterar, servar och reparerar värmepumpar i Västerås med.

Skarpt Certifierade tekniker
För att du som Kyl- och Värmepumpskund ska känna dig trygg innehar våra installatörer skarpt certifikat enligt köldmedieförordningen i den högsta behörighetsklassen.


Välkommen att kontakta oss redan idag för ett kostnadsfritt hembesök, eller för mer information!

Publicerat 2017-12-01

När jag ser tillbaka på detta hela år som VD  för Värmepumpskirurgen kan jag konstatera att det har varit en tid präglad av viktiga satsningar inför framtiden. 

Året 2016 har varit ett otroligt spännande år och resa för Värmepumpskirurgen och för mig som VD. 
Vi har under det gångna året stärkt våra tillgångar med nya starka varumärken, förstärkt vår tekniker och säljkår, samt breddat vårat verksamhetsområde både geografiskt och produktmässigt.
Vi är idag ett bolag som ligger under ständig tillväxt samt förändring i takt med det alltmer växande behovet av energismarta samt miljövänliga lösningar som våra kunder efterfrågar.
Den ökade medvetenheten som råder bland vår målgrupp kring miljön, klimatet samt energiförbrukningen är en stor bidragande orsak till den alltmer större efterfrågan på våra produkter och tjänster.

Jag hoppas att 2018 ska möta oss med lika stora framgångar som 2016 har gett oss, och fortsätter att satsa på våra viktigaste arbetsområden villka är produktsortimentet, tillgängligheten, snabbhet, supporten nogrannheten och sammanhållningen. När vi gick in i året 2017 hade vi bara en enda målsättning, 100% nöjda kunder, villket vi även kommer ta med oss in i det nya året och fortsätta ha som huvudmålsättning.

Jag är stolt över mina kirurgkollegor som runt om i mellansverige visar ett brinnande engagemang för våra kunder och som glatt tar med våran målsättning ang. 100% nöjda kunder och verkligen visar att det fungerar.  Det är tack vare deras engagemang och lyhördhet som vi kan hjälpa våra kunder på ett proffsigt, energieffektivt, designmässigt och lösningsorienterat sätt.
Tillsammans har vi kommit att bli en stark organisation med en gemensam tro på den plan vi har lagt för framtiden.

Det är glädjande att vi har fått flera kvitton på att våra kunder uppskattar oss, både via mail, telefonsamtal, brev, tidningsnotiser, samt att vår kundnöjdhetsundersökning som genomfördes under året nådde ett rekordresultat.

Ett fortsatt fokus på kundmötet har även resulterat i att Värmepumpskirurgen kunnat behålla befintliga kunder och fått så många nya viktiga kunder, inte minst med en ökande andel små och medelstora kunder.

Denna struktur tillsammans med genomförda investeringar i bemanning, verktyg och system har skapat förutsättningar att utöka vårt fokus, service och tillgänglighet som vi vill ge våra kunder samt för kunna tillvarata den potential vi ser på marknaden.
Under början av året rekryterades ett 10-tal nya medarbetare fördelade på tekniker, support och försäljning som påbörjade sin anställning under inledningen av 2017, och hela styrkan är givetvis med oss in i 2018.

Jag är glad och stolt över att kunna konstatera att vårt hårda arbete i strävan mot att bli mellansveriges mest seriösa aktör inom vår bransch har gett resultat. Pusselbitarna börjar falla på plats och vi kan nu lämna 2016 bakom oss med stor glädje.

Avslutningsvis vill jag passa på att rikta ett stort tack till våra kunder för att vi fått Ert förtroende.
Vi ser fram emot ett fortsatt framgångsrikt samarbete med både Er och nya kunder.
Tack även till alla våra medarbetare för en stark arbetsinsats under året samt till alla våra leverantörer för snabba och smidiga leveranser i tid.


Utan alla Er hade allt detta varit en omöjlighet.

Elias Sundberg VD